Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lieuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1 V-249

Patvirtintas:
2015-03-31
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-249
Įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.2-VRM-01-V priemonės „Veiklos valdymo tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas.