Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 1V-544

Patvirtintas:
2015-07-15
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-544
Įsakymu pakeičiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1V-429 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai".