Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1V-376

Patvirtintas:
2015-05-07
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-376
Įsakymu pakeičiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 1V-739 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".