Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-517

Patvirtintas:
2015-09-11
Priėmė:
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
A1-517
Įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis, VP1-1.2-SADM-01-V priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką" iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašas Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15