Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-85

Patvirtintas:
2009-03-03
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-85
Įsakymu tvirtinamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas.