Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-595

Patvirtintas:
2010-04-23
Priėmė:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
V-595
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 nustato VP1-3.2-ŠMM-01-K priemonės „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse" tikslus, remiamas veiklas, skirtas lėšas ir reikalavimus pareiškėjams, apibrėžia paraiškų teikimo, pareiškėjų informavimo ir konsultavimo tvarką.

Priedai