Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-107

Aktuali redakcija
galioja nuo: 2013-06-21
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-107
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 aktuali redakcija.