Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-342

Aktuali redakcija
galioja nuo: 2013-06-21
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-342
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.2-VRM-01-V priemonės „Veiklos valdymo tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.