Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-547

Patvirtintas:
2013-09-26
Priėmė:
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
A1-547
Įsakymu patvirtintasvalstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką", sąrašas Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15