Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-873

Patvirtintas:
2013-10-15
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-873
Šiuo įsakymu skiriamas regionų projektų planavimo būdu pateiktiems projektamas – Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektui „Alytaus rajono savivaldybės 2015–2017 m. trumpalaikio strateginės plėtros plano parengimas" (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-02-R-12-006), Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas" (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-02-R-33-011), Kupiškio rajono savivaldybės administracijos projektui „Strateginio planavimo dokumentų rengimas Kupiškio rajono savivaldybėje" (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-02-R-52-009) įgyvendinti.