Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr.1V-554

Patvirtintas:
2015-07-17
Priėmė:
LR Vidaus reikalų ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
1V-544
Įsakymu pakeičiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 1V-586 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas".