Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

Rasykite-mums

Kilus klausimams rašykite mums bendruoju el. paštu finmin@finmin.lt . Informaciją apie 2014-2020 m. laikotarpio ES fondų investicijas rasite www.esinvesticijos.lt

Visuotinės dotacijos vykdytojų paskelbtų publikacijų sąrašas

Projektų, vykdomų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei...

Stebėsenos komiteto protokolinis sprendimas

Dėl Finansų ministerijos parengtų 2007-2013 metų veiksmų programų finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitų patvirtinimo

Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 37P-1.1 (52)

Stebėsenos komitetas nutarė pritarti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitoms

Stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 29 d. nutarimas

Protokoliniu sprendimu Stebėsenos komitetas nutarė pritarti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitoms

Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa. Testai.

Testai skirti mokinių žinių įvertinimui ir įsivertinimui. Testai skirti mokiniams ir mokytojams, kurie pirminio ar...

Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa. Pateiktys

Metodinė medžiaga dalyko dėstymui. Pateiktys skirtos mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto tekstilės...

Kirpimo katalogas (taip pat išversta ir išleista rusų ir anglų kalbomis).

VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro leidinys „Kirpimo katalogas“. Kirpimo katalogas - tai fotografijų albumas, padėsiantis...

Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa. Testai.

Testai skirti mokinių žinių įvertinimui ir įsivertinimui. Testai skirti mokiniams ir mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto arba mokosi...

Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa. Pateiktys.

programos mokomuosius modulius. Pateiktyse koncentruotai pateikta reikalinga medžiaga būsimiesiems darbuotojams, kurie galėtų atlikti šiuos ...

Higieninė kosmetika. Modulinė profesinio ugdymo programa. Testai.

Testai skirti mokinių žinių įvertinimui ir įsivertinimui. Testai skirti mokiniams ir mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto arba...

Higieninė kosmetika. Modulinė profesinio ugdymo programa. Pateiktys

Metodinė medžiaga dalyko dėstymui. Pateiktys skirtos mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto higieninės kosmetikos programos mokomuosius modulius. Pateiktyse...

Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa. Testai.

Testai skirti mokinių žinių įvertinimui ir įsivertinimui. Testai skirti mokiniams ir mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto arba mokosi aplinkos ir...

Aplinkos ir patalpų priežiūra.Modulinė profesinio ugdymo programa.Pateiktys.

Metodinė medžiaga dalyko dėstymui. Pateiktys skirtos mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto aplinkos ir...