Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa. Testai.

Švietimas ir mokslas
Testai, (įsi)vertinimo instrumentai
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013
2012

Testai skirti mokinių žinių įvertinimui ir įsivertinimui. Testai skirti mokiniams ir mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto arba mokosi aplinkos ir patalpų priežiūros programos mokomuosius modulius pagal Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo rengimo standartą. Testuose pateikiami klausimai ir užduotys apima aplinkos ir patalpų priežiūros darbus: prižiūrėti vejas, gėlynus, karpyti, genėti medžius, krūmus ir gyvatvores, valyti teritoriją, pasirinkti tinkamas priemones, įrangą ir medžiagas. Mokytojas šiais testais gali naudotis per multimedijos projektorių, juos atsispausdinęs arba juos įkelti į Moodle platformą. Mokiniai gali pasitikrinti įgytas žinias naudodamiesi testais per Moodle platformą.

Internetinė nuoroda http://kaupa.lt/leidiniai/

 

Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2016-04-17