Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa. Pateiktys

Švietimas ir mokslas
Metodikos, metodinės rekomendacijos
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013
2012

Metodinė medžiaga dalyko dėstymui. Pateiktys skirtos mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto tekstilės gaminių priežiūros programos mokomuosius modulius pagal Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo rengimo standartą. Pateiktyse koncentruotai pateikta reikalinga medžiaga būsimiesiems darbuotojams, kurie galėtų atlikti tekstilės gaminių priežiūros darbus: tekstilės gaminių priežiūros pirminių ir baigiamųjų operacijų atlikimas, tekstilės gaminių skalbimas, cheminis tekstilės gaminių valymas, tekstilės gaminių taisymas. Turinys pateiktyse pateikiamas schemų, lentelių ir piešinių pavidalu. Mokytojas šiomis pateiktimis gali naudotis per multimedijos projektorių arba jas įkelti į Moodle platformą.

 Internetinė nuoroda http://kaupa.lt/leidiniai/

 

Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2016-04-17