Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa. Testai.

Švietimas ir mokslas
Testai, (įsi)vertinimo instrumentai
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013
2012

Testai skirti mokinių žinių įvertinimui ir įsivertinimui. Testai skirti mokiniams ir mokytojams, kurie pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose dėsto arba mokosi tekstilės gaminių priežiūros programos mokomuosius modulius pagal Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo rengimo standartą. Testuose pateikiami klausimai ir užduotys apima tekstilės gaminių priežiūros darbus: tekstilės gaminių priežiūros pirminių ir baigiamųjų operacijų atlikimas, tekstilės gaminių skalbimas, cheminis tekstilės gaminių valymas, tekstilės gaminių taisymas.  Mokytojas šiais testais gali naudotis per multimedijos projektorių, juos atsispausdinęs arba juos įkelti į Moodle platformą. Mokiniai gali pasitikrinti įgytas žinias naudodamiesi testais per Moodle platformą.

Internetinė nuoroda http://kaupa.lt/leidiniai/

 

Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2016-04-17