LR Vidaus reikalų ministerija (VRM)

VRM

Institucijos administruojami įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 1482 Bendra projektų vertė 572 886 562,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 519 629 961,37 €
ES lėšų 482 266 480,17 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1482 Bendra projektų vertė 572 886 562,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 519 629 961,37 €
ES lėšų 482 266 480,17 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 494 433 176,58 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 458 753 631,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 496 207 943,32 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 460 397 801,15 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-04-R-12-003
Druskininkų savivaldybės administracija
48 053,82 € 40 845,74 €
40 845,74 €
18 048,65 €
18 048,65 €
Baigtas įgyvendinti
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, VADOVŲ, ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
VP3-1.1-VRM-04-R-52-002
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
20 685,42 € 16 548,34 €
16 548,34 €
15 629,82 €
15 629,82 €
Baigtas įgyvendinti
Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas
VP3-1.2-VRM-01-R-11-011
Alytaus rajono savivaldybės administracija
232 782,22 € 215 323,55 €
197 864,89 €
209 626,68 €
192 629,92 €
Baigtas įgyvendinti
Kompleksinė Krokialaukio miestelio plėtra
VP3-1.2-VRM-01-R-01-025
Širvintų rajono savivaldybės administracija
192 812,88 € 137 790,57 €
126 618,36 €
135 276,25 €
124 307,9 €
Baigtas įgyvendinti
Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams
VP3-1.2-VRM-01-R-61-028
Akmenės rajono savivaldybės administracija
1 038 369,87 € 941 993,81 €
865 615,93 €
941 965,06 €
865 589,51 €
Baigtas įgyvendinti
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kompleksinė plėtra Akmenės ir Ventos miestuose
VP3-1.2-VRM-01-R-31-023
Šilutės rajono savivaldybės administracija
657 506,75 € 608 193,73 €
558 880,73 €
602 417,3 €
553 572,66 €
Baigtas įgyvendinti
Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra
VP1-4.1-VRM-03-V-01-075
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
69 891,97 € 59 400,48 €
59 400,48 €
50 840,12 €
50 840,12 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-051
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
26 186,72 € 22 099,17 €
22 099,17 €
22 099,17 €
22 099,17 €
Baigtas įgyvendinti
Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g.detaliojo plano parengimas
VP1-4.2-VRM-04-R-22-026
Jonavos rajono savivaldybės administracija
77 653,89 € 66 005,8 €
66 005,8 €
42 742,51 €
42 742,51 €
Baigtas įgyvendinti
Šveicarijos, Kulvos ir Bukonių kaimų teritorijų planavimo dokumentų parengimas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-089
Aplinkos apsaugos agentūra
200 746,35 € 200 746,35 €
170 634,4 €
150 955,24 €
128 311,95 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.